عمل جراحی زیبایی لاله گوش برجسته و بزرگ (اتوپلاستی) 


اتوپلاستی یا جراحی زیبایی گوش یک عمل زیبایی است که به منظور تغییر اندازه، موقعیت یا تناسب گوش با سایر اجزای سر و صورت انجام می گیرد. نتیجه حاصل از جراحی زیبایی گوش تا حدود زیادی بستگی به تغییرات مورد نظر هر فرد بستگی دارد، اما به طور کلی این عملها موجب تقویت اعتماد به نفس به ویژه در کودکان و نوجوانان می شود. اگر گوشهای کودک زیاد از دو طرف سر بیرون زده باشد (گوش بزرگ و برجسته باشد)، می توان از طریق عمل پینینگ، لاله گوش را صافتر و آن را هم سطح تر با سر نمود. اگر یکی از گوش ها بالاتر از گوش دیگر قرار گرفته است، می توان با عمل اصلاح موقعیت گوش، تقارن بین گوشها در دو طرف سر را برقرار کرد. گوش هایی که اندازه خیلی بزرگ و غیرطبیعی دارند را نیز می توان در جریان یک عمل مجزا و یا همراه با سایر مشکلات گوش، درمان نمود.

اتوپلاستی یا جراحی زیبایی گوش یک عمل زیبایی است که به منظور تغییر اندازه، موقعیت یا تناسب گوش با سایر اجزای سر و صورت انجام می گیرد. نتیجه حاصل از جراحی زیبایی گوش تا حدود زیادی بستگی به تغییرات مورد نظر هر فرد بستگی دارد، اما به طور کلی این عملها موجب تقویت اعتماد به نفس به ویژه در کودکان و نوجوانان می شود. اگر گوشهای کودک زیاد از دو طرف سر بیرون زده باشد، میتوان از طریق عمل پینینگ، لاله گوش را صافتر و آن را هم سطح تر با سر نمود. اگر یکی از گوشها بالاتر از گوش دیگر قرار گرفته است، میتوان با عمل اصلاح موقعیت گوش، تقارن بین گوش ها در دو طرف سر را برقرارکرد. گوش هایی که اندازه خیلی بزرگ و غیرطبیعی دارند را نیز میتوان در جریان یک عمل مجزا و یا همراه با سایر مشکلات گوش، درمان نمود.

انواع نقایص لاله گوش
انواع مختلف نقایص مادرزادی لاله گوش که میتوان از طریق عمل جراحی زیبایی، آن را اصلاح نمود عبارتند از:
گوش بزرگ و برجسته (گوش بیرون زده) نوعی ناهنجاری غیر معمول گوش است که در آن لاله گوش جدای از بزرگ بودن، بیش از ۲ سانتی متر از سر فاصله داشته باشد.

گوش اشتال (Stahl`s) به حالتی گفته میشود که در یک سوم بالایی لاله گوش یک برآمدگی تیز یا برجسته وجود داشته باشد.

گوش سرپوشی (Lidding) که در آن، مارپیچ حاشیه بالایی لاله گوش به طرف پایین تا می خورد.

گوش آویخته (Lop) به حالتی گفته میشود که یک سوم یا نیمه بالایی لاله گوش به طرف پایین تا می خورد.

گوش برجسته به حالتی گفته می شود که قسمت میانی لاله گوش در نوزاد تازه متولد شده به میزان بیشتر از ۷ میلیمتر از سطح سر او فاصله داشته باشد.

گوش فنجانی حالتی است که مارپیچ پایینی و نرمه گوش به طرف بالا فشرده شده و بر روی هم یا به طرف سر خم شده باشند. در این حالت، قسمت میانی لاله گوش شکل طبیعی دارد و در جای خود مانده است.

گوش تنگ یا جمع شده به حالتی گفته می شود که چند نقص به طور همزمان در لاله گوش وجود دارد و مارپیچ لبه گوش خم شده و چروک میخورد یا شیار آن خیلی تنگ می شود.

بدشکلی پایک حلزونی به حالتی گفته می شود که پایک حلزونی گوش به شکل غیرطبیعی به طرف بیرون برجسته شده و لاله گوش را از وسط به دو قسمت کرده باشد.

وارونگی کاسه حلزونی: در این حالت، پایک حلزونی به طرف بیرون برجستگی پیدا کرده و باعث تنگ شدن کانال گوش خارجی میشود و ممکن است زبانه گوش (غضروف کوچک جلوی گوش) را نیز درگیر نماید.

گوش مخفی (Cryptotia) یک نقص ظاهری در لاله گوش است که در اثر آن قست بالای گوش تا حدی در زیر پوست کنار سر مخفی شده است.

نقص در مارپیچ حاشیه گوش هنگامی اتفاق میافتد که بخشی از پوست یا غضروف لاله گوش در فاصله بین پایک حلزونی و شیار لبه آن، وجود نداشته یا دچار نقص باشد و باعث میشود لبه خارجی بالای گوش به حالت جمعشده، فشرده یا دندانه دندانه دربیاید.

مشاوره جراحی زیبایی گوش در کلینیک زیبایی دکتر جعفری پور
در زمان جلسه مشاوره اولیه، شما جزئیات مربوط به هدف خود از جراحی زیبایی گوش و نتایج مورد انتظارتان از این عمل را برای جراح بیان می کنید. جراح نیز شما را به عنوان کاندیدای عمل جراحی گوش ارزیابی میکند و شکل، اندازه و موقعیت گوش هایتان را بررسی کرده تا مشخص کند که چه نوع تغییراتی باید در آن بدهد. احتمالاً پزشک جراح هر دو گوش شما را معاینه و بررسی خواهد کرد، حتی در صورتی که شما فکر میکنید فقط یکی از گوشهایتان نیاز به شک لدهی یا اصلاح نقص دارد. همچنین جراح چند عکس از گوش ها و صورت شما می گیرد تا بر اساس آنها تناسب بین اجزای صورت شما را تعیین کند.

روش جراحی اتوپلاستی در کلینیک زیبایی دکتر جعفری پور
در کودکان غضروف گوش به اندازه کافی نرم است و میتوان از اسپلینت برای فرم دهی گوش در زمان جراحی استفاده کرد. این عمل جراحی در کودکان معمولاً تحت بیهوشی عمومی انجام میشود، اما در بزرگسالان که بافت غضروف گوش سختتر شده است، برای انجام این عمل باید بریدگی های کوچکی بر روی گوش ایجاد شده و از طریق این برشها، قسمت هایی از بافت غضروف گوش برداشته شود یا موقعیت آن اصلاح شود.
پزشک جراح ممکن است بسته به وضعیت آناتومی گوش شما و تغییراتی که میخواهید در شکل گوش ایجاد کنید، بریدگی مورد نظر را در داخل یا پشت گوش شما ایجاد کند. سپس غضروف یا بافت نرم اضافهای که باعث میشود گوش شما زیاد به طرف بیرون قرار بگیرد برداشته میشود. اگر تاخوردگیهای طبیعی در شکل لاله گوش شما وجود نداشته باشد، می توان در همین مرحله از طریق شکل دادن غضروف گوش با بخیههای دائمی و یا تراشیدن و فرمدهی غضروف، این تاخوردگیها را در آن ایجاد کرد. در بعضی موارد برای دستیابی به نتایج مورد انتظار، لازم است از چند تکنیک مختلف به طور همزمان در جراحی زیبایی گوش استفاده شود.

مراحل جراحی گوش از طریق بریدگی در پشت آن، در شکل زیر به ترتیب از چپ به راست نشان داده شده است:
۱. یک بریدگی در پشت گوش زده میشود تا پوست و چربی اضافی از طریق آن برداشته شود.
۲. غضروف گوش شکل داده می شود و در موقعیت مناسب خود قرار می گیرد.
۳. بریدگی ایجاد شده، به وسیله بخیه های ریز بسته می شود.

در شکل زیر جراحی گوش از طرف جلو آن نشان داده شده است که در طی آن یک بریدگی در قسمت جلوی گوش ایجاد می شود و شکل غضروف اصلاح شده تا لاله گوش ظاهر طبیعی و زیبایی پیدا کند. همچنین از برجستگی لاله گوش کاسته شده و به شکل همسطح با سر در می آید.

قبل از عمل: گوش های بزرگ، پهن یا ناصاف بیشتر در کودکان دیده میشود و حس اعتماد به نفس را در آنها تضعیف می کند.

بعد از عمل: جراحی زیبایی گوش را میتوان از سن ۵ یا ۶ سالگی بر روی کودکان انجام داد تا شکل گوشهای بزرگ یا بیرونزده از دو طرف سر در آنها اصلاح شود.

دوره بهبودی بعد از عمل جراحی گوش
در طی ۲۴ ساعت اول بعد از پایان جراحی گوش لازم است حتماً یک نفر بزرگسال همراه با کودک حضور داشته باشد که بتواند در انجام مراقبتهای بعد از عمل زیبایی گوش لازم به او کمک کند. دقت کنید که در طی یک هفته اول از دوره بهبودی خود، شما باید هر چه بیشتر استراحت کنید و فقط گاهگاهی چند قدم راه بروید تا جریان خون در بدن شما برقرار شود. همچنین برای به حداقل رساندن درد و ناراحتی، توصیه می شود که هنگام خوابیدن زیر سر خود را بلندتر بگذارید و به حالت لمیده بخوابید. سر خود را نباید روی گوشی که آن را عمل کردهاید، تکیه بدهید، زیرا این کار باعث فشار بر گوش زخمی و ایجاد ناراحتی عمومی برای شما میشود. پزشک شما زمان مناسب برای برداشتن پانسمان روی گوش را به شما اطلاع می دهد. ممکن است یک پماد آنتیبیوتیک برای شما تجویز شود که باید آن را روی گوشها بمالید و سایر مراقبت های لازم برای بهبود زخمها و جراحتهای خود را نیز انجام دهید. تقریباً یک هفته بعد از عمل جراحی گوش، شما یک بار دیگر به مطب پزشک جراح مراجعه می کنید و پزشک در این جلسه، بخیههای گوش شما را میکشد. البته در اغلب موارد از بخیه های جذب شونده استفاده میشود که نیازی به کشیدن نخواهد داشت.
اگرچه طول دوره بهبودی بعد از عمل جراحی گوش در بیماران مختلف متفاوت است، اما به طور کلی انتظار میرود که بعد از حدود یک هفته بتوانید به محل کار خود باز گردید و فعالیت های سبک را انجام دهید. بعد از حدود ۲ هفته هم نتایج نهایی این عمل در شکل گوش های شما قابل مشاهده خواهد بود. البته تا ۱۲ ماه بعد ممکن است باز هم تغییرات کوچکی در شکل گوش ها ایجاد شود.

وقتی که عمل تمام شد دور سرتان یک نوار راحت و نرم خواهید دید که گوش هایتان را می پوشاند.این نوار جلوی بزرگ شدن تورم را می گیرد و موقعیت جدید گوش ها را تقویت می کند. این پوشش ممکن است روی شنوایی شما تأثیر بگذارد. نوار باعث تسریع از بین رفتن مایع بافتی می شود و از بروزعفونت نیز جلوگیری می کند.۲. روز پس از جراحی باید به دکتر مراجعه کنید تا این نوار برداشته شود و دوباره پانسمان جدید بسته می شود.

اقدامات بعد از جراحی اتوپلاستی
فعالیت :
هنگام خواب زیر سرتان ۳ ـ ۲ بالش قرار دهید تا سرتان بالاتر بیاید. لطفا از خم شدن، بار سنگین بلند کردن، تقلا کردن، خودداری کنید. اگر کودک خردسال دارید، مستقیما آنرا را از روی زمین بلند نکنید. توصیه می شود تا یک هفته رانندگی نکنید چون پوشش روی گوش، شنوایی شما را کاهش می دهد و از انعکاس و عکس العمل سر و گردن می کاهد. حداقل یک هفته مرخصی بگیرید.

رژیم غذایی :
رژیم خود را با مایعات شروع کنید و به تدریج به سمت غذای معمول خود حرکت کنید.

مراقبت از زخم ها :
۴ ـ ۳ روز بعد از جراحی پوشش سر را خشک و دست نخورده نگه دارید. می توانید حمام کنید ولی سر خود را خیس نکنید ممکن است از زیر پانسمان شما چند قطره خون بیاید اما نگران نباشید .

داروها:
در صورت لزوم از مسکن ضد درد استفاده کنید. بیماران بیشتر ناراحتی دارند تا درد. عوارض جانبی مسکن ها عبارتند از استفراغ و یبوست. مسکن را با غذا بخورید تا از استفراغتان کاسته شود. اگر یبوستتان خوب نشد از ملین استفاده کنید. لطفا به خاطر داشته باشید : تورم، کوفتگی و بی خوابی ازعوارض جراحی زیبایی گوش می باشند و با پیشرفت بهبودی از شدت آنها کاسته می شود. داشتن یک همراه بالغ و مسئولیت پذیر و انجام فعالیت های روزانه ذکر شده تا ۳ روز بعد از عمل شدیدا توصیه می شود.

نتیجه نهایی :
خوابیدن تورم و بهبود پوست صورت فرآیندی زمانبر و طولانی است و خوب شدن اینها طول می کشد. اغلب بیماران معمولا یک هفته بعد از عمل به سر کار خود باز می گردند. ما به شما ۲ هفته استراحت و مرخصی را توصیه می کنیم ولی این مدت می تواند با توجه به حساسیت فرد بیشتر شود. تا ۲ هفته بعد از عمل وجود تورم و کوفتگی در صورت برای شما خیلی جلوه می کند ولی برای دوستان و همکارانتان این چنین نیست.نتایج نهایی بعد از عمل تا یکسال بعد از عمل کاملاً دیده نمی شوند. با وجود مشکل پسند بودن شما درباره کار ما خیلی زودتر از اتمام یکسال ، از کار ما راضی خواهید شد.

جای زخم باقیمانده از بریدگی های زمان جراحی گوش به چه صورت است؟
موقعیت بریدگی هایی که در زمان عمل جراحی زیبایی گوش ایجاد میشود، تا حد زیادی به نوع تغییراتی که میخواهید در شکل گوش خود ایجاد کنید، بستگی دارد. اما به طور کلی این بریدگی ها در نقاطی که به راحتی در معرض دید نیستند مانند پشت گوش و در محل اتصال گوش به سر و یا در امتداد خطوط و خمیدگی های داخل لاله گوش، ایجاد میشود.

نتایج عمل جراحی زیبایی گوش تا چه مدت دوام دارد؟
نتایج این عمل معمولاً تا پایان عمر ماندگار خواهد بود، مگر آنکه اتفاق خاصی برای شما بیفتد که به شکل یا موقعیت لاله گوش شما صدمه بزند.

سمعک بهار

اینستاگرام سمعک بهار

سمعک رایگان

error: جهت مشاوره رایگان در زمینه تجویز یا تعویض سمعک با ما تماس بگیرید