تست های شنوایی

ABR
Auditory Brainstem Response یا تست شنوایی پاسخ ساقه مغز. در واقع در این تست با استفاده از دستگاه مخصوصی پاسخ های الکتروفیزیولوژیک ساقه مغز به تون های ارسالی به گوش، ارزیابی و ثبت می شود. این تست از ارزش تشخیصی بالایی برای تمام سنین برخوردار بوده و همچنین برای نوزادان و کودکانی که همکاری لازم در تست معمولی را ندارند بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
ASSR
Auditory Steady-State Response یا تست پاسخ های پایدار شنوایی. این آزمون یکی از آزمایش های الکتروفیزیولوژیک شنوایی می باشد که قادر است بدون نیاز به همکاری بیمار آستانه های شنوایی او را تعیین کند. از آنجا که تعیین آستانه های شنوایی توسط این آزمون نیازی به توجیه فرد آزمایش شونده و پاسخ های آگاهانه وی ندارد ابزار خوبی برای ارزیابی شنوایی کودکان، سالمندان و به طور کلی افراد سخت آزمون به حساب می آید.
OAE
Oto Acoustic Emission یا گسیل های صوتی گوش.این تست نشانگر عملکرد حلزون گوش خواهد بود. با یک بلندگوی کوچک، صداها به درون گوش فرستاده می شود. یک میکروفون پاسخ حلزون به این صداها را ثبت می کند. به این ترتیب اطلاعات با ارزشی از نحوه عملکرد سلول های مویی در حلزون به دست می آید.

تست ABR

تست ABR دو کاربرد بسیار مفید دارد:

  • بررسی میزان کم شنوایی
  • بررسی محل تومور، یا هر گونه ضایعه عصبی در مسیر عصب ۸ و ساقه مغز

در نوزادان و کودکان که توانایی همکاری ندارند بهترین تست برای بررسی میزان کم شنوایی بیمار یا بررسی سلامت شنوایی آن لازم است تست ABR و OAEانجام شود.

تخمین آستانه ها از طریق ABR بیشتر در

  • نوزادان
  • کودکان
  • بزرگسالان دارای معلولیت
  • متمارضین

استفاده می شود.

در افراد متمارض که در پاسخ های بدست آمده همکاری ندارند می توانیم پاسخ ها را مستقیما از عصب بگیریم.

افراد متمارض شامل افرادی است که نمی خواهند به خدمت مقدس سربازی اعزام شوند و یا تقاضای دیه دارند.

از معایب این روش این است که

  • قادر به بررسی تمام فرکانس ها نیستیم
  • فقط طیف فرکانسی ۷۵۰ تا هرتز۴۰۰۰ بررسی می شود

 

در حالی که در ادیومتری تن خالص طیف فرکانسی ۲۵۰-۸۰۰۰ و گاهی فرکانس های بالاتر را نیز می توان بررسی کرد

،همچنین انجام آن وقت زیادی می طلبد و به تجهیزات خاص و متخصص شنوایی شناس کودکان نیاز دارد.

در زیر نمونه موج ۵ در تست ABR یه فرد نرمال دیده می شود:

 

چگونگی انجام تست ABR :

در این تست از سه الکترود استفاده می شود که امواج مغزی عصب و ساقه مغز را ردیابی و جمع آوری می کنند ،

یکی از الکترود ها به پیشانی در خط حاشیه ای رویش موی سر وصل می شود.

الکترود دیگر به محل بین ابروها و الکترود سوم به پشت گوش وصل می شوند.

از آنجایی که پوست سر چرب است لازم است با استفاده از یک ژل مخصوص به نام Electrode Gel سطح پوست تمییز شود.

همچنین با استحمام و تمیز کردن محل اتصال الکترود ها با پنبه الکل تا حد زیادی این مشکل برطرف می شود.

 

پس از اتصال الکترود ها تحریکات از طریق گوشی صدا به بیمار ارائه می شود.

نوع محرک ارائه شده معمولا کلیک است همچنین می توان از تون برست هم استفاده نمود.

این تحریکات دارای طیف فرکانسی مشخصی هستند که در تست ABR معمولا

طیف فرکانسی ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز و یا ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز استفاده می شود.

 

 

پس از اتصال الکترود و ارائه صدا ما امواج مغز را به صورت موج در صفحه کامپیوتر مشاهده می کنیم.

 

تخمین آستانه از طریق ABR

در بین این امواج ایجاد شده قله هایI  ، III و V دارای بیشترین اهمیت هستند و در تشخیص نیز معمولا از آنها استفاده می شود.

به این صورت که هم از زمان ایجاد شدن موج ها و هم از میزان پتانسیل آنها استفاده می شود.

ABR

 

در این شکل ABR یک فرد سالم نمایش داده شده است

در این شکل مشاهده می شود که زمان نهفتگی موج V  است یعنی در محدوده نرمال قرار دارد.

و همچنین فاصله هریک از موج هایI و III و V از یکدیگر در محدوده نرمال است.

 

میزان بزرگی امواج در تست ABR به شدت محرک بستگی دارد به طوری که با افزایش شدت محرک میزان پتانسیل افزایش پیدا

کرده و بر طول امواج افزوده می شود، با کاهش شدت محرک بالعکس میزان پتانسیل کم شده و از طول امواج کاسته می شود.

در روند تخمین آستانه از موج V استفاده می کنیم برای این کار شدت را به مرور کم می کنیم و طول موج V هم به تدریج کم

می شود تا شدتی که در آن دیگر ما موج V را نخواهیم داشت ، می توانیم این شدت را به عنوان آستانه شخص تخمین بزنیم.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود با کاهش شدت محرک بزرگی موج ها کم شده اند.

 

error: جهت مشاوره رایگان در زمینه تجویز یا تعویض سمعک با ما تماس بگیرید